Deprecated: Function ereg() is deprecated in /libs/qcms.class.php on line 298

Warning: Creating default object from empty value in /modules/engine.php on line 39

Warning: Creating default object from empty value in /modules/engine.php on line 45

Warning: Creating default object from empty value in /modules/engine.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /panel/abstract.php on line 31

Warning: Creating default object from empty value in /panel/abstract.php on line 40

Warning: Creating default object from empty value in /modules/tree/tree.class.php on line 422

Warning: Creating default object from empty value in /modules/tree/tree.class.php on line 422

Warning: Creating default object from empty value in /modules/news/news.class.php on line 349

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /libs/qcms.class.php on line 298
Oferta :: Umbra
Polish English Deutsch Russian

Współcześnie informacja towarzyszy działalności każdego przedsiębiorstwa. Umiejętne pozyskiwanie i przetwarzanie informacji przez pracowników każdego przedsiębiorstwa stanowi podstawę budowy jego wartości na rynku. Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, które swoją strategię rozwoju opierają na uzyskiwaniu wiarygodnych i użytecznych informacji o jego otoczeniu. W ramach działań minimalizujących podjęcie złych decyzji biznesowych oferujemy:


 •  RAPORTY WERYFIKACYJNE
   
 • RAPORT PODSTAWOWY (RP):


  -
Weryfikacja danych teleadresowych
  - Dane rejestrowe/ aktualny odpis z KRS – dotyczy spółek prawa handlowego
  - Analiza informacji zawartych w internecie na temat sprawdzanego podmiotu

 • RAPORT PODSTAWOWY Z WIZYTACJĄ (RPW):

  - Weryfikacja danych teleadresowych
  - Analiza informacji zawartych w internecie na temat sprawdzanego podmiotu
  - Dane rejestrowe/aktualny odpis z KRS – dotyczy spółek prawa handlowego
  - Udziałowcy/akcjonariusze/właściciele/reprezentacja
  - Weryfikacja miejsca prowadzenia działalności
  - Dokumentacja fotograficzna


 • RAPORT ROZSZERZONY (RR): 

  - Weryfikacja danych teleadresowych
  - Dane rejestrowe/ aktualny odpis z KRS – dotyczy spółek prawa handlowego
  - Analiza informacji zawartych w internecie na temat sprawdzanego podmiotu
  - Udziałowcy/akcjonariusze/właściciele/reprezentacja
  - Weryfikacja miejsca prowadzenia działalności
  - Dokumentacja fotograficzna
  - Wywiad środowiskowy


 • RAPORT PEŁNY (RPE):


  - Weryfikacja danych teleadresowych
   - Dane rejestrowe/ aktualny odpis z KRS – dotyczy spółek prawa handlowego
  - Analiza informacji zawartych w internecie na temat sprawdzanego podmiotu
  - Udziałowcy/akcjonariusze/właściciele/reprezentacja
  - Weryfikacja miejsca prowadzenia działalności
  - Dokumentacja fotograficzna
  - Informacje o wpisach udziałowców/akcjonariuszy podmiotu do KRD (dotyczy
    spółek prawa handlowego)
  - Ustalenie ruchomości wchodzących w skład majątku
  - Ustalenie nieruchomości wchodzących w skład majątku
  - Odpisy Ksiąg Wieczystych
  - Wywiad środowiskowy

 • RAPORTY MAJĄTKOWE
 • RAPORT PEŁNY Z USTALENIA MAJĄTKOWEGO (RPUM)

                             U s t a l e n i a    f o r m a l n o - p r a w n e
 
           
  - Weryfikacja danych teleadresowych
              - Dane rejestrowe/aktualny odpis z KRS – dotyczy spółek prawa handlowego
              - Analiza informacji zawartych w Internecie na temat sprawdzanego podmiotu
                udziałowcy/akcjonariusze/właściciele/reprezentacja
              - Weryfikacja miejsca prowadzenia działalności
              - Dokumentacja fotograficzna
              - Informacje o wpisach udziałowców/akcjonariuszy podmiotu do KRD
              - Listy sankcyjne
              - Funkcje w spółkach kapitałowych (dotyczy osób fizycznych)
              - Udziały w spółkach kapitałowych (dotyczy osób fizycznych)
              - Przegląd akt od początku istnienia spółki, ustalenia kontrahentów, powiązań
                w Polsce
              - Wykonanie dodatkowych czynności zleconych przez wnioskodawce


                            P o s z u k i w a n i e     m a j ą t k u

             
- Ustalenie ruchomości wchodzących w skład majątku
              - Ustalenie nieruchomości wchodzących w skład majątku
              - Odpisy Ksiąg Wieczystych
              - Wywiad środowiskowy • RAPORT SKRÓCONY Z USTALENIA MAJĄTKOWEGO (RSUM)

              - Ustalenie ruchomości wchodzących w skład majątku
              - Ustalenie nieruchomości wchodzących w skład majątku
              - Odpisy z ksiąg wieczystych

 • RAPORTY Z WYWIADU PERSONALNEGO
             
WYWIAD PERSONALNY (WP)

           
  - Wyszukiwanie i sprawdzanie informacji na temat pracowników oraz osób
                ubiegających się o pracę.
              - Sprawdzanie wiarygodności osób starających się o dzierżawę lub wynajem
                nieruchomości.
              - Analiza przeszłości zawodowej.
              - Wywiad środowiskowy.
              - Identyfikacja osób.
              - Obserwacja osób.
 • PRZYGOTOWANIE ZEBRANYCH MATERIAŁÓW
           
  - Na płycie CD (foto – wideo w zależności od jakości)
              - Wdrożenie procedur windykacyjnych na etapie przed sądowym
              - Realizacja zadań bieżących wynikających z zagrożeń jakie występują w danej
                branży